Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

14.01.2019

Nowe nabory na innowacyjne projekty inwestycyjne w województwie śląskim

Planowany termin rozpoczęcie konkursu luty 2019 r.

czytaj całość 04.01.2019

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór od 08.10.2018 r. do 26.04.2019 r.

czytaj całość 05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość

Strona 1 z 16  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim

Typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjne
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.


Uprawnione branże do aplikowania: 
Energetyka, Technologie Informacyjne i komunikacyjne, Medycyna.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwa,
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
Duże przedsiębiorstwa


Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 19.10.2017  (od godziny 8:00)
Termin, do którego można składać wnioski -  29.11.2017 (do godziny 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu –  KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Minimalna wartość dofinansowania - 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu - 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu - 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

 Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.:

50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Źródło: IP2 RPO WSL