Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

14.01.2019

Nowe nabory na innowacyjne projekty inwestycyjne w województwie śląskim

Planowany termin rozpoczęcie konkursu luty 2019 r.

czytaj całość 04.01.2019

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór od 08.10.2018 r. do 26.04.2019 r.

czytaj całość 05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość

<< <  Strona 2 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Kontakt

Adres:
ul. Karpacka 10/50
40-216 Katowice
ecef.mr@gmail.com
ecef@ecef.com.pl

Kontakt telefoniczny z konsultantami Naszej Firmy: 0 510 530 577.

Pod numerem faksu: 0 32 757-87-49

Czekamy na Państwa
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00.

Z powodu remontu siedziby firmy oraz zaplanowanych na najbliższy czas spotkań, prosimy każdorazowo przed przybyciem do biura, poinformować nas telefonicznie, w celu wcześniejszego umówienia spotkania z konsultantem.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3202 5320 5865
mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej: RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe Monika Raczyńska (dalej: ECEF) z siedzibą ul. Karpacka 10/50, 40-216 Katowice. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług, mi.in. poprzez zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami i przekazywanie niezbędnych informacji (na podstawie tzw. uzasadnionego  interesu  realizowanego  przez  administratora danych (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (UE))). Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania współpracy, otrzymywania informacji od ECEF oraz wykonywania przez ECEF zapisów umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz brak możliwości podjęcia działań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, w tym uzasadniony interes realizowanych przez administratora, aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia,  cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą profilowane w żaden sposób.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Aktywne łącze dla klauzuli informacyjnej link: RODO na stronie http://www.ecef.com.pl/kontakt.html

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane Niepoprawny e-mail
Pole wymagane
Pole wymagane Temat zbyt krótki
Pole wymagane
 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNO-FINANSOWE

Inwestycja w wiedzę

 

NIP: 657-258-69-49; REGON: 260228859; Urząd Miasta Katowice - EDG 88659