Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

24.06.2009

Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOWŚ

Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOWŚ

czytaj całość

<< <  Strona 18 z 18

 

Rzetelna Firma

Kontakt

Adres:
ul. Karpacka 10/50
40-216 Katowice
ecef.mr@gmail.com
ecef@ecef.com.pl

Kontakt telefoniczny z konsultantami Naszej Firmy: 0 510 530 577.

Pod numerem faksu: 0 32 757-87-49

Czekamy na Państwa
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00.

Z powodu remontu siedziby firmy oraz zaplanowanych na najbliższy czas spotkań, prosimy każdorazowo przed przybyciem do biura, poinformować nas telefonicznie, w celu wcześniejszego umówienia spotkania z konsultantem.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3202 5320 5865
mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej: RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe Monika Raczyńska (dalej: ECEF) z siedzibą ul. Karpacka 10/50, 40-216 Katowice. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług, mi.in. poprzez zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami i przekazywanie niezbędnych informacji (na podstawie tzw. uzasadnionego  interesu  realizowanego  przez  administratora danych (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (UE))). Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania współpracy, otrzymywania informacji od ECEF oraz wykonywania przez ECEF zapisów umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz brak możliwości podjęcia działań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, w tym uzasadniony interes realizowanych przez administratora, aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia,  cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą profilowane w żaden sposób.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Aktywne łącze dla klauzuli informacyjnej link: RODO na stronie http://www.ecef.com.pl/kontakt.html

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane Niepoprawny e-mail
Pole wymagane
Pole wymagane Temat zbyt krótki
Pole wymagane
 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNO-FINANSOWE

Inwestycja w wiedzę

 

NIP: 657-258-69-49; REGON: 260228859; Urząd Miasta Katowice - EDG 88659