Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

13.10.2020

Nabory wniosków o dofinansowanie w Polsce

Szanowni Państwo,
w związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą naborów wniosków o dofinansowanie, poniżej podajemy link do strony z aktualnymi naborami w Polsce: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

czytaj całość 02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Dofinansowanie:

Do 85% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 800 000,00 PLN

Minimalna wartości projektu: nie dotyczy.

Do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zasadniczy cel wsparcia konkursu stanowią inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Koszty bieżące mogą stanowić koszty kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy stanowią one koszty towarzyszące kosztom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialnej i prawne. Wsparciu nie będą podlegały projekty zawierające wyłącznie koszty bieżące.

W ramach konkursu wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją.  

Terminy naborów poszczególnych rund kształtują się następująco:

RUNDA I: 28 kwietnia 2020 r. (od godziny 8:00) 12 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA II:  12 maja 2020 r. (od godziny 12:00) – 26 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA III:  26 maja 2020 r. (od godziny 12:00) – 9 czerwca 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA IV: 9 czerwca 2020 r. (od godziny 12:00) -  23 czerwca 2020 r. (do godziny 12:00:00).

Orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursu:

RUNDA I: CZERWIEC 2020, II kwartał 2020;

RUNDA II: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;

RUNDA III: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;

RUNDA IV: SIERPIEŃ 2020, III kwartał 2020.


Źródło: IP 2 RPO WSL