Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

13.10.2020

Nabory wniosków o dofinansowanie w Polsce

Szanowni Państwo,
w związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą naborów wniosków o dofinansowanie, poniżej podajemy link do strony z aktualnymi naborami w Polsce: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

czytaj całość 02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 5 000 000,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie do:
- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych  (obowiązkowym załącznikiem jest opinia o innowacyjności jak w załączniku i powstanie produktu lub procesu technologicznego innowacyjne w skali województwa śląskiego do 3 lat).

Kategorie kosztów
- koszty nabycia nowych środków trwałych
- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- koszty nabycia nieruchomości zabudowanej np. gruntu (do 10% pozostałych wydatków w projekcie),
- koszty nabycia materiałów i robót budowlanych (kwalifikowana tylko do 50% pozostałych wydatków w projekcie).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu: GRUDZIEŃ 2020/IV KWARTAŁ 2020
 
Źródło: IP 2 RPO WSL