Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość 24.01.2019

Nabór na projekty targowe w województwie śląskim

Planowana data rozpoczęcia konkursu: czerwiec 2019 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 3 000 000,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie do:
- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych  (obowiązkowym załącznikiem jest opinia o innowacyjności jak w załączniku i powstanie produktu lub procesu technologicznego innowacyjne w skali województwa śląskiego do 3 lat).

Kategorie kosztów
- koszty nabycia nowych środków trwałych
- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- koszty nabycia nieruchomości zabudowanej np. gruntu (do 10% pozostałych wydatków w projekcie),
- koszty nabycia materiałów i robót budowlanych (kwalifikowana tylko do 50% pozostałych wydatków w projekcie).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LIPIEC 2020/III KWARTAŁ 2020
 
Źródło: IP II RPO WSL