Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin 30.01.2020 do 31.03.2020.

czytaj całość 29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania 3 000 000,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie do:
- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych  (obowiązkowym załącznikiem jest opinia o innowacyjności jak w załączniku i powstanie produktu lub procesu technologicznego innowacyjne w skali województwa śląskiego do 3 lat).

Kategorie kosztów
- koszty nabycia nowych środków trwałych
- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- koszty nabycia nieruchomości zabudowanej np. gruntu (do 10% pozostałych wydatków w projekcie),
- koszty nabycia materiałów i robót budowlanych (kwalifikowana tylko do 50% pozostałych wydatków w projekcie).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LIPIEC 2020/III KWARTAŁ 2020
 
Źródło: IP II RPO WSL