Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin 30.01.2020 do 31.03.2020.

czytaj całość 29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

29.10.2019

Nabór projekty B+R

Minimalna kwota dofinansowania, o którą musi ubiegać się Wnioskodawca wynosi 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 20 000 000,00 PLN.

Kto może składać wnioski?
  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” oraz w cele szczegółowe 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.

Wsparcie projektów ma prowadzić do wzrostu innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R wpisujące się w obszary badawcze „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia" wymienione w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia „SILESIA pod błękitnym niebem”. Agenda badawcza została zamieszczona pod ogłoszeniem o konkursie.

W ramach wniosków składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie prac eksperymentalno rozwojowych, a także wsparcie prac przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego.

Celem konkursu jest wsparcie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. Projekty mogą:
a) dotyczyć prac rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac przemysłowych projektu dofinansowanego w konkursie organizowanym przez NCBR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia dla których wniosek został złożony w NCBR (w pierwszym konkursie jak i realizowanym równolegle). Wówczas Wnioskodawca we wniosku składanym w ŚCP ubiega się o wsparcie albo na eksperymentalne prace rozwojowe albo na eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe oraz komponent wdrożeniowy;
b) dotyczyć wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego (w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie złożony w ŚCP nie dotyczy prac rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac przemysłowych projektu złożonego w konkursie organizowanym przez NCBR).
 
Wniosek musi obejmować albo etap eksperymentalnych prac rozwojowych albo etap eksperymentalnych prac rozwojowych oraz komponent wdrożeniowy. Realizacja prac eksperymentalno – rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.
 
Źródło: IP 2 RPO WSL