Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

13.10.2020

Nabory wniosków o dofinansowanie w Polsce

Szanowni Państwo,
w związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą naborów wniosków o dofinansowanie, poniżej podajemy link do strony z aktualnymi naborami w Polsce: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

czytaj całość 02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

29.10.2019

Nabór projekty B+R

Minimalna kwota dofinansowania, o którą musi ubiegać się Wnioskodawca wynosi 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 20 000 000,00 PLN.

Kto może składać wnioski?
  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” oraz w cele szczegółowe 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.

Wsparcie projektów ma prowadzić do wzrostu innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R wpisujące się w obszary badawcze „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia" wymienione w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia „SILESIA pod błękitnym niebem”. Agenda badawcza została zamieszczona pod ogłoszeniem o konkursie.

W ramach wniosków składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie prac eksperymentalno rozwojowych, a także wsparcie prac przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego.

Celem konkursu jest wsparcie projektów realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. Projekty mogą:
a) dotyczyć prac rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac przemysłowych projektu dofinansowanego w konkursie organizowanym przez NCBR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia dla których wniosek został złożony w NCBR (w pierwszym konkursie jak i realizowanym równolegle). Wówczas Wnioskodawca we wniosku składanym w ŚCP ubiega się o wsparcie albo na eksperymentalne prace rozwojowe albo na eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe oraz komponent wdrożeniowy;
b) dotyczyć wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, przedwdrożeniowych i komponentu wdrożeniowego (w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie złożony w ŚCP nie dotyczy prac rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac przemysłowych projektu złożonego w konkursie organizowanym przez NCBR).
 
Wniosek musi obejmować albo etap eksperymentalnych prac rozwojowych albo etap eksperymentalnych prac rozwojowych oraz komponent wdrożeniowy. Realizacja prac eksperymentalno – rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.
 
Źródło: IP 2 RPO WSL