Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

15.07.2009

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie RPO WSL - 1.2.2

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08

Uprzejmie informujemy iż, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 14 lipca 2009 r. Uchwałą nr 1811/285/III/2009 dokonał wyboru projektów do dofinansowania dla konkursu SCP-01.02.02-002/08 w zakresie Poddziałania 1.2.2 "MŚP”, Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Do dofinansowania zostało wybranych 275 projektów (w tym wszystkie, które opraowywała Nasza Firma). Łączna kwota dofinansowania wynosi 127 559 166,71 zł.
Na liście rezerwowej znalazło się 306 projektów, których łączna kwota dofinansowania wynosi 136 293 169,98 zł.