Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość 24.01.2019

Nabór na projekty targowe w województwie śląskim

Planowana data rozpoczęcia konkursu: czerwiec 2019 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

14.04.2017

Nabór Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Wojewóztwo Śląskie

Typy projektów:

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

1. Mikroprzedsiębiorstwa, 2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 3. Duże Przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania projektu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416)

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw

25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075)

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

- 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010)

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu:                        200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków

kwalifikowalnych dla 1 typu projektu:                                   10 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków

kwalifikowalnych dla 2 typu projektu:                                   5 000 000,00 PLN

Nie mniej niż 3% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – [8 790 666,31 PLN]

Duże przedsiębiorstwa, składające projekt generujący dochód, w którym wartości wydatków kwalifikowalnych przekraczają równowartość 1 000 000,00 EUR zobligowane są do skorygowania kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zastosowaną w działaniu 1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach stawką ryczałtową 20%.