Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość 24.01.2019

Nabór na projekty targowe w województwie śląskim

Planowana data rozpoczęcia konkursu: czerwiec 2019 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

30.09.2015

Dotacje dla przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na:
- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
• innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa-oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
Preferencję uzyskają projekty:
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.
Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dowolną formę inwestycji początkowej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 25 950 050 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 110 041 187 PLN.

Zasady finansowania projektu:
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania projektów:
Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Termin: Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania odbywać się będzie w terminie: od godz. 8.00 30.10.2015 r. do godz.15.00 06.11.2015 r.

Źródło: DIP