Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

17.10.2015

Dotacje dla przedsiębiorstw w województwie śląskim

Dla przedsiębiorstw ogłoszono w województwie śląskim pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla obejmujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO (203 308 800,00 PLN) w tym 100% EFRR
Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania:
- w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,
- w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkurs ma charakter zamknięty.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Źródło: IZ RPO WSL