Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

29.10.2019

Nowy nabór wniosków innowacje

Termin naboru od 31 października do 19 grudnia 2019 r.

czytaj całość 29.10.2019

Nabór projekty B+R

Od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.

czytaj całość 24.01.2019

Nabór na projekty targowe w województwie śląskim

Planowana data rozpoczęcia konkursu: czerwiec 2019 r.

czytaj całość

Strona 1 z 17  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

17.10.2015

Dotacje dla przedsiębiorstw w województwie śląskim

Dla przedsiębiorstw ogłoszono w województwie śląskim pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla obejmujący typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO (203 308 800,00 PLN) w tym 100% EFRR
Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania:
- w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,
- w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konkurs ma charakter zamknięty.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Źródło: IZ RPO WSL