Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

02.05.2020

Nabór działenie 3.2 Innowacje w MŚP typ Inwestycje w MŚP

Od 2020-04-28 do 2020-06-23.

czytaj całość 30.03.2020

Nabór Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (woj. śląskie)

Termin: 2020-02-27 do 2020-06-30.

czytaj całość 12.02.2020

Możliwość składania wniosków innowacje

Termin: 30.01.2020 do 30.04.2020.

czytaj całość

Strona 1 z 18  > >>

 

 

Aktualności

10.04.2015

Harmonogram naborów PO PW

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok*
(31.03.2015 r.)

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin

naborów **

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

 ogłoszenie konkursu wrzesień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków październik 2015 r.

Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji (typu parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne)

25 000 000

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – II kwartał 2016)

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – I kwartał 2016)

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

ogłoszenie konkursu
czerwiec/lipiec 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
sierpień 2015 r.

 Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R

 80 000 000

Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – I kwartał 2016)

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

ogłoszenie konkursu lipiec/sierpień 2015
rozpoczęcie naboru wniosków
I Etap – wrzesień/październik 2015r.


II Etap - 2016r.

 Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)

 

 

5 000 000 na I Etap

 

 


150 000 000 na II Etap

Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa

ogłoszenie konkursu III kwartał 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
IV kwartał 2015 r.

 Projekty infrastrukturalne na

  •  drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
  • drogach wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,

zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

1 007 408 000

 

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej.

** Planowany termin rozpoczęcia naborów.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1979/harmonogram_naboru_wnioskow_2015_PO_PW.pdf

Źródło: MIiR