Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

12.03.2015

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy

Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia br., a  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu PO IR Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. - MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania. Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld zł. W kwietniu ogłoszone zostaną jeszcze dwa konkursy, a kolejne sukcesywnie w następnych miesiącach, zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań Programu: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Źródło: MIiR