Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

10.01.2013

Ogłoszono nabór w ramach działania 8.4 PO IG

Harmonogram naborów wniosków z działania 8.4

I NABÓR 2013
1.     Nabór wniosków z działania 8.4 (konkurs dla obszarów o nasyceniu usługami dostępu do Internetu do 30%)

•    Ogłoszenie naboru  – 25 lutego 2013 roku – gazeta o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie www.wwpe.gov.pl
•    Rozpoczęcie naboru  – 11 marca 2013 roku
•    Zakończenie naboru – 5 kwietnia 2013 roku

2.    Nabór wniosków z działania 8.4 (konkurs dla obszarów o nasyceniu usługami dostępu do Internetu 0%)

•    Ogłoszenie naboru  – 25 lutego 2013 roku – gazeta o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie www.wwpe.gov.pl
•    Rozpoczęcie naboru  – 11 marca 2013 roku
•    Zakończenie naboru – 5 kwietnia 2013 roku

II NABÓR 2013
3.    Nabór wniosków z działania 8.4 (konkurs dla obszarów o nasyceniu usługami dostępu do Internetu do 30 %)

•    Ogłoszenie naboru  – 27 maja 2013 roku – gazeta o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie www.wwpe.gov.pl
•    Rozpoczęcie naboru  – 10 czerwca 2013 roku
•    Zakończenie naboru – 12 lipca 2013 roku

W ramach działania 8.4 zostaje do wykorzystania około 400 mln zł. Alokacja ta zostanie rozdysponowana w obecnym konkursie oraz konkursach w pierwszej połowie 2013 r.

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące


Do udziału w konkursie zaprasza się:

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w tym organizacje pozarządowe non-profit)

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Źródło: WWPE