Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

31.12.2012

Nowe nabory w ramach PO IG w 2013r.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie/ poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

15 kwietnia 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.

31 maja 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs

Fundusz pożyczkowy

W chwili obecnej prowadzone są prace nad uruchomieniem nowego instrumentu związanego z utworzeniem funduszu finansowego wsparcia innowacji (funduszu pożyczkowego)

18 czerwca 2013 r.

 

 

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

W chwili obecnej trwają uzgodnienia odnośnie możliwości i zasad przeprowadzania konkursu w ramach działania 4.4 PO IG oraz źródeł i kwoty jego finansowania

24 kwietnia 2013 r.

15 maja 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

11 marca 2013 r.

25 marca 2013 r.

26 kwietnia 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs

5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – projekt systemowy

I kwartał 2013 r.

I kwartał 2013 r.

II kwartał 2013 r.

5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

 

Konkurs ciągły od 4 czerwca 2012 r.

Nabór ciągły do 30 czerwca 2013 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs

6.1 paszport do eksportu

14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

 

 

8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I.runda
4 lutego 2013 r.

18 lutego 2013 r.

1 marca 2013 r.

II.runda

18 kwietnia 2013 r.

6 maja 2013 r.

17 maja 2013 r.

III.runda
24 czerwca 2013 r.

8 lipca 2013 r.

19 lipca 2013 r.

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

I.runda
3 kwietnia 2013 r.

17 kwietnia 2013 r.

30 kwietnia 2013 r.

II.runda
3 czerwca 2013 r.

17 czerwca 2013 r.

28 czerwca 2013 r.

Alokacje na poszczególne nabory zostaną podane po ich uzgodnieniu z Instytucjami Nadzorującymi i będą dostępne w ogłoszeniach o konkursach.

Źródło: PARP