Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

14.06.2012

Ostatnie dotacje

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Wersję papierową wniosku można składać w dniach od 8 maja do 9 lipca 2012 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 24 750 000 Euro (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy Euro), co stanowi 103 425 300 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i
Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw,
Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu
1) wynosi 750 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu
2) wynosi 240 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu
3,4) wynosi 30 000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 7 marca 2013 roku.

Do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których
realizacja nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.).

Źródło: ŚCP