Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

13.11.2012

Dotacje w 2012r - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Działanie/ poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru Alokacja

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku - pilotaż

25 maja 2012 r.

27 sierpnia 2012 r. 14 września 2012 r.

616 184 623 PLN

5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

27 sierpnia 2012 r.

10 września 2012 r. Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r.

150 mln PLN (ostateczna wysokość alokacji uzależniona bedzie od kwoty alokacji zakontraktowa- nej w ramach 2 konkursów zorganizowa- nych w 2011 r.)

5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

21 maja 2012 r.

4 czerwca 2012 r. Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r. 35 mln PLN

6.1 paszport do eksportu

I.runda
21 maja 2012 r.
4 czerwca 2012 r. 22 czerwca 2012 r.

108 mln PLN

II.runda
23 lipca 2012 r.
6 sierpnia 2012 r. 24 sierpnia 2012 r. 108 mln PLN
III.runda
15 października 2012 r.
29 października 2012 r. 16 listopada 2012 r. 108 mln PLN

8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I.runda
12 marca 2012 r.
 26 marca 2012 r.  20 kwietnia 2012 r.

143,9 mln PLN

II.runda
9 lipca 2012 r.
 23 lipca 2012 r.  17 sierpnia 2012 r. 143,9 mln PLN
III.runda
5 listopada 2012 r.
 19 listopada 2012 r.  14 grudnia 2012 r. 143,9 mln PLN

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

I.runda
23 stycznia 2012 r.
 6 luty 2012 r.  2 marca 2012 r.

389,6 mln PLN

II.runda
28 maja 2012 r.
 11 czerwca 2012 r.  20 lipca 2012 r. 389,6 mln PLN
III.runda
1 października 2012 r.
 15 października 2012 r.  9 listopada 2012 r. 389,6 mln PLN

Źródło: PARP