Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

17.01.2012

HARMONOGRAM DOTACJI - ŚLĄSKIE

Aktualizacja harmonogramu konkursów

13 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3424/105/IV/2011 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL.

Wprowadzone w harmonogramie aktualizacje dotyczą m.in. poddziałań dla przedsiębiorców:
3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego /przedsiębiorstwa oraz 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, tj.:
• dla Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza
turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”: nabór trwać będzie w terminie od 9 stycznia 2012 do 7 marca 2012r
• dla Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” nabór trwać będzie w terminie od 8 maja 2012 do 9 lipca 2012r.