Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

22.08.2011

Najbliższe konkursy

15 wrzesień-7 grudzień 2011 r.
Inwestycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
W przypadku realizacji projektu przez Mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa działające w okresie krótszym od 12 miesięcy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy RPO,  a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).
7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
Na poziomie regionalnym i lokalnym.
8. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno - pomiarowej.
9. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
10. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi  200 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i  Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi  750 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze wynosi 30  000 PLN.


 

7 styczeń - 7 marzec 2012 r.
Inwestycje w technologie innowacyjne dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
-  Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1,2) wynosi 750 000 PLN.
- Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.

8 maj - 8 lipiec 2012 r.
Inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
2.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,
- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.