Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

06.05.2010

Kolejny konkurs dla branży turystycznej

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

-  60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 09 lutego 2010 r.

Źródło: ŚCP