Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

05.03.2010

Nabbór na projekty związane z turystyką i zapleczem turystycznym


Ogłaszony został konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-013/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 projektów w ramach Priorytetu III "Turystyka", Działanie 3.1. "Infrastruktura zaplecza turystycznego", Poddziałanie 3.1.1 "Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa"

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont
bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont
bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Wersję papierową wniosku można składać o dniach od 5 marca do 5 maja 2010 r.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 13 000 000 Euro (słownie: trzynaście milionów Euro), co stanowi 51 903 800 złotych*.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wynosi:
- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych  Przedsiębiorstw,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,
- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 8 grudnia 2010 roku.

Źródło: ŚCP