Europejskie Centrum Edukacyjno-Finansowe, dotacje

Aktualności

05.01.2018

Nabór na projekty innowacyjne w województwie śląskim

Termin naboru 29.12.2017 r. - 07.02.2018 r.

czytaj całość 20.09.2017

Nowy nabór Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w województwie śląskim


czytaj całość 07.08.2017

Nowe nabory Badania na rynek

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czytaj całość

Strona 1 z 15  > >>

 

Rzetelna Firma

Aktualności

12.02.2010

Ogłoszono nabór w ramach poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”

Warunki konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:
Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:
 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:
 Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1,2) wynosi 750 000 PLN.
 Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.